Hadařská 25 (Hadařská pětadvacítka - 41. ročník/2016)

Zveme všechny bez rozdílu věku a politické příslušnosti na již 41.ročník Hadařské 25, který pořádá ve spolupráci s Městským úřadem Červený Kostelec Klub českých turistů Červený Kostelec.

Letos (41. ročník pochodu) vás čekají čtyři pěší trasy 12, 18, 25 a 35 km a tři cyklotrasy 30, 50 a 70 km. Všechny trasy, ať pěší či cyklotrasy, mají jednu věc společnou a tou je kontrola, která bude tentokrát u hradu Vizmburk. Ten bude v den pochodu v rámci naší akce také zpřístupněn veřejnosti. 

Kromě možné prohlídky bude na Vizmburku na každého mimo jiné čekat klasické Hadařské občerstvení v podobě vynikajícího párku, který si buď každý účastník sám opeče na ohni nebo bude obsloužen párkem ohřátým ve vodě. Věříme, že Hadařská 25 opět uspokojí pár stovek pochodníků od toho nejútlejšího věku – vždyť nejmladší účastníci 12 km nemívají ještě ani jeden rok – až po ty nejstarší, kterým bývá více jak 80 let a přesto jedou 70 km na kole nebo v plné svěžesti ujdou 25 km.

Takže vám nezbývá nic jiného než v sobotu 23. dubna 2016 vstát a přijít k sokolovně v Červeném Kostelci na start Hadařské 25, který je od 7:00 hodin průběžně. To znamená, že větší spáči mohou startovat třeba v poledne. Každý si zvolí takovou délku trasy, aby přišel do cíle pochodu k sokolovně v Červeném Kostelci nejdéle do 17:00 hodin, kdy celá akce končí.

Hadařská pětadvacítka je jeden z našich nejstarších a nejoblíbenějších dálkových turistických pochodů. Tento podnik spadá do akce vyhlášené oblastním výborem KČT Královehradeckého kraje "Chodíme celý rok". Přijďte se projít nebo projet překrásnou přírodou kraje Boženy Němcové a Aloise Jiráska v okolí Červeného Kostelce

V souvislosti s pořádáním loňského jubilejního čtyřicátého (40.) ročníku pochodu KČT vydal: Výroční turistickou známku č. 1505 - 40. Hadařská pětadvacítka a Výroční turistickou nálepku No. 156 - 40. Hadařská pětadvacítka.

Termín a start pochodu:

Sobota 23.4.2016 u Sokolovny v Červeném Kostelci od 7:00 hodin průběžně
(rok 2016 je již 41. ročníkem tohoto dálkového pochodu)

Cíl pochodu:

Sobota 23.4.2016 do 17:00 hodin zpět u Sokolovny v Červeném Kostelci

Nastavené délky tras:

variantní délky tras pro pěší - 12, 18, 25 a 35 km (rozpis trasy viz níže v textu)
variantní délky tras pro cykloturisty - 30, 50 a 70 km

Itineráře jednotlivých tras

Trasa 12 km (pěší)

Od sokolovny sejdeme po modré značce na autobusové nádraží. Odtud půjdeme po červené kolem tenisových kurtů a dál podél potoka ke hlavní silnici a po ni k nádraží ČD. Stále budeme pokračovat po červené značce k Devíti křížům. Přijdeme do lesa a po chvilce budeme u rozcestí kde odbočíme vlevo na modrou značku, která nás zavede ke křižovatce, kde odbočíme vpravo a půjdeme cestou po stopách erbu zlatého třmene k hradu Vizmburk, kde na nás bude čekat kontrola s občerstvením. Od hradu půjdeme asi 100m po červené a pak rovně dál lesem, kolem lomu k informační tabuli. Odbočíme vpravo a po žluté dojdeme opět k Devíti křížům, kde se napojíme na červenou značku, po které sejdeme k viaduktu za kterým budeme pokračovat vlevo po modré přes Lhotu ke křižovatce, na které odbočíme vpravo a po zelené dojdeme přes pole do Lipek a odtud je to již kousek po modré značce do cíle k sokolovně.

Trasa 18 km (pěší)

Od sokolovny sejdeme po modré na autobusové nádraží. Odtud půjdeme po červené značce, která nás zavede lesem Občina k rybníku Brodský a dál podél rybníku Špinka, kde u kiosku odbočíme vpravo na modrou značku, po které dojdeme k žel. stanici Olešnice. Přejdeme na žlutou značku po které půjdeme 2,5 km přes Mstětín k Boušínské lávce, odbočíme vpravo a po modré půjdeme až k rozcestí Potůčky. Dále vlevo cestou Erbu zlatého třmene dojdeme na hrad Vizmburk. Zde nás bude čekat kontrola s občerstvením. Od hradu půjdeme asi 100m po červené a pak rovně lesem, kolem lomu k informační tabuli. Odbočíme vpravo a dojdeme k Devíti křížům, kde se napojíme na červenou značku po které sejdeme k viaduktu, za kterým budeme pokračovat vlevo po modré přes Lhotu ke křižovatce. Na křižovatce odbočíme vpravo a po zelené dojdeme přes pole do Lipek a odtud je to již kousek po modré značce do cíle k sokolovně.

Trasa 25 km (pěší)

Od sokolovny sejdeme po modré na autobusové nádraží. Odtud půjdeme po červené značce, která nás zavede lesem Občina k rybníku Brodský a dál podél rybníku Špinka, kde u kiosku odbočíme vpravo na modrou značku, po které dojdeme k žel. stanici Olešnice. Přejdeme na žlutou značku po které půjdeme 2,5 km přes Mstětín k Boušínské lávce, odbočíme vpravo a po modré půjdeme až k rozcestí Potůčky. Dále vlevo cestou Erbu zlatého třmene dojdeme na hrad Vizmburk. Zde nás bude čekat kontrola s občerstvením. Od hradu se vydáme po cyklotrasách 4018 a 4094 na rozcestí podhradí, odbočíme vpravo a po červené turistické značce půjdeme přes Končiny kolem Žabárny a Rtyňského hřbitova k rozcestí turistických cest, kde se napojíme na žlutou značku. Přejdeme hlavní cestu a pokračujeme po žluté k silnici směr Hronov, po které pokračujeme vpravo stále po žluté mírným stoupáním. Projdeme pod železničním viaduktem, za kterým po chvilce odbočíme vlevo a žlutá značka nás povede směrem k Františce a dál lesem k Panské cestě k rozcestí Pod Větrným dolem. Narazíme na modrou značku, odbočíme vpravo a po modré půjdeme prakticky zpět přes Náměrky k silnici směr Hronov, kterou přejdeme a stále modrá značka nás povede přes Brodky do Lipek ke kapličce a pak to je již jen kousek do cíle u sokolovny.

Trasa 35 km (pěší)

Od sokolovny sejdeme po modré na autobusové nádraží. Odtud půjdeme po červené značce, která nás zavede lesem Občina k rybníku Brodský a dál podél rybníku Špinka, kde u kiosku odbočíme vpravo na modrou značku, po které dojdeme k žel. stanici Olešnice. Přejdeme na žlutou značku po které jdeme k rozcestníku do Mstětína. Tady zahneme vlevo a dál pokračujeme po modré ke Slatinskému mlýnu. Projdeme pod mostem a dál pokračujeme po červené značce na Boušín ke kostelíčku. Dál budeme pokračovat po zelené souběžně s Justýnčinou cestou kolem torza Špetlova buku stále po zelené k Bathildinu stolku a odtud společně s červenou k Šiškovně. Opustíme červenou a vpravo po zelené přejdeme řeku Úpu a zelená nás dovede pod Kramflek. Zahneme vlevo a dál po modré dojdeme k rozcestníku Potůčky. Zahneme vlevo a cestou Erbu zlatého třmene dojdeme na hrad Vizmburk. Zde nás bude čekat kontrola s občerstvením. Od hradu se vydáme po cyklotrasách 4018 a 4094 na rozcestí podhradí, odbočíme vpravo a po červené turistické značce půjdeme přes Končiny kolem Žabárny a Rtyňského hřbitova k rozcestí turistických cest, kde se napojíme na žlutou značku. Přejdeme hlavní cestu a pokračujeme po žluté k silnici směr Hronov, po které pokračujeme vpravo stále po žluté mírným stoupáním. Projdeme pod železničním viaduktem, za kterým po chvilce odbočíme vlevo a žlutá značka nás povede směrem k Františce a dál lesem k Panské cestě k rozcestí Pod Větrným dolem. Narazíme na modrou značku, po které jdeme kousek do kopce k rozcestníku u Švédského vrchu. Přejdeme na zelenou značku, která nás zavede do Chlívců a dál kolem pěchotního srubu TS-20 k rozcestníku nad Chlívci. Přejdeme na modrou a kolem pěchotního srubu TS-19 dojdeme po kilometru k rozcestníku Maternice. Odbočíme vpravo a jdeme po zelené Habřinou k rozcestníku nad Horním Kostelcem. Pokračujeme stále po zelené dolů Horním Kostelcem až do Lipek, kde u kapličky odbočíme vlevo a po modré to máme již kousek do cíle pochodu u sokolovny.

Hadařské cyklotrasy 70km, 50km a 30km
Budou upřesněny na místě.

Informace o startovném:

bude symbolické :)